Όροι χρήσης-Πολιτική απορρήτου ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διεύθυνση της σελίδας μας είναι: https://www.xdoors.gr. Η επιχείρηση συμμορφώνεται με το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία μπορεί να συλλέγει η εταιρεία XDoors.gr είναι τα ακόλουθα: Προσωπικά δεδομένα: Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα της www.xdoors.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (το email σας, ένα όνομα χρήστη ή τηλέφωνο ) μόνον όταν προχωρήσετε σε ερώτηση παροχών υπηρεσιών. Πληροφορίες που αφορούν συνεργασία παροχής υπηρεσιών: Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε επικοινωνία είναι το ονοματεπώνυμο σας, ένα σταθερό τηλέφωνο και τύπο παραστατικού ( τιμολόγιο) κατόπιν συμφωνίας . Παράλληλα ζητάμε εθελοντικά κάποια στοιχεία όπως αριθμό κινητού τηλεφώνου (στην περίπτωση που χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας), αριθμό fax και επάγγελμα. Δεδομένα παραστατικού: Στην περίπτωση που κόψετε τιμολόγιο χρειαζόμαστε το όνομα της εταιρείας, ΑΦΜ, και διεύθυνση της έδρας της. Σύνδεσμοι H ιστοσελίδα της www.xdoors.gr περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η XDoors.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν. IP Διευθύνσεις H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα της XDoors.gr αξιοποιείται αποκλειστικά για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συναλλαγών. Cookies Για να μπορούν να προσφέρουν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies. Τα cookies χωρίζονται σε μόνιμα και session: τα μόνιμα cookies παραμένουν στον σκληρό σας δίσκο και αφού τελειώσετε την επίσκεψή σας, μνημονεύοντας μια μεγάλη γκάμα στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούνται για την επόμενη επίσκεψη. Τα session cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίσουν ότι μπαίνετε στο site, ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητείται password σε όλες τις σελίδες που περιλαμβάνουν συναλλαγή στοιχείων. Αυτά σβήνονται αμέσως αφού φύγετε από το site. Ο διαδικτυακός τόπος XDoors.gr χρησιμοποιεί Google Analytics και Facebook Pixel για ανώνυμα δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα αλλά και για τη διαφημιστική προώθηση προς αυτόν προϊόντων και υπηρεσιών εκ μέρους του www.siamodoors.gr. Πώς να απενεργοποιήσετε τα Cookies. Αν χρησιμοποιείτε Internet Explorer: 1) επιλέξτε από το μενού "Εργαλεία" και στη συνέχεια "Επιλογές Internet" 2) κάντε κλικ στην καρτέλα "Ιδιωτικό απόρρητο" 3) επιλέξτε τη ρύθμιση για την κατάλληλη ρύθμιση. Αν χρησιμοποιείτε Google Chrome: 1)επιλέξτε “Ρυθμίσεις” και στη συνέχεια “για προχωρημένους” 2) στην ενότητα "Απόρρητο και ασφάλεια", κάντε κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις περιεχομένου" 3)κάντε κλικ στην επιλογή "Cookies". Αν χρησιμοποιείτε το Safari: 1) επιλέξτε “Προτιμήσεις” και στη συνέχεια “Απόρρητο” 2) κάντε κλικ στο "Κατάργηση όλων των δεδομένων ιστότοπου". Αν χρησιμοποιείτε Mozilla Firefox: 1) επιλέξτε από το μενού "Εργαλεία" και στη συνέχεια "Επιλογές" 2)κάντε κλικ στο εικονίδιο "Privacy" 3) βρείτε το μενού "cookies" και επιλέξτε τις σχετικές επιλογές. Αν χρησιμοποιείτε το Opera 6.0: 1) επιλέξτε από το μενού “Αρχεία" και στη συνέχεια “Προτιμήσεις" 2) κάντε κλικ στο “Απόρρητο”. Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων: H XDoors.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η XDoors.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του. H XDoors.gr και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες της XDoors.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα ή και υπηρεσίες, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέες υπηρεσίες, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.). Tα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της XDoors.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. H ιστοσελίδα της XDoors.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμένος σε κάποια υπηρεσία της XDoors.gr τα οποία διαγράφονται μετά τη με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας; Εάν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας. Επιγραμματικά τα δικαιώματά σας είναι τα ακόλουθα: ☐ Ανάκληση συναίνεσης ☐ Αίτημα πρόσβασης ☐ Διόρθωση προσωπικών δεδομένων ☐ Διαγραφή προσωπικών δεδομένων ☐ Περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ☐ Αίτημα φορητότητας προσωπικών δεδομένων ☐ Αμφισβήτηση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ☐ Αίτημα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ. Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας; Τα δεδομένα σας προστατεύονται από συστήματα ασφάλειας του δικτυακού τόπου που εξασφαλίζουν ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Επίσης χρησιμοποιείται ισχυρή κρυπτογραφία κατά τη μετάδοση των πληροφοριών που μας δίνετε. Ο δικτυακός τόπος επιτηρείται σε 24ωρη βάση από σύστημα αποτροπής εισβολών και ειδικευμένο προσωπικό πιστοποιημένο στην ασφάλεια συστημάτων το οποίο επαγρυπνά για την προστασία των δεδομένων σας με σκοπό την αποτροπή απειλών, την ενημέρωση των αρχών και την ενημέρωσή σας σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης. Απαιτήσεις κοινοποίησης δεδομένων. Σε περίπτωση που απαιτείται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ή από αστυνομικές αρχές ή υπάρχει επίσημη απόφαση δικαστηρίου ή ανεξάρτητης αρχής, ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα που αφορούν στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του. Η χρήση της ιστοσελίδας, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσης. Αν ο χρήστης – επισκέπτης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς, παρακαλείται να μην κάνειχρήση της ιστοσελίδας.

© Copyright 2024 | Powered by VWebdesign

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.